HAA zadržava status potpisnice EA MLA za sve akreditacijske sheme

Vijeće za multilateralne sporazume Europske organizacije za akreditaciju (EA MAC) donijelo je 26. rujna 2020. godine odluku da HAA zadržava status potpisnice Multilateralnog sporazuma o akreditaciji (EA MLA) za sve akreditacijske sheme:

  • Akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija (HRN EN ISO/IEC 17025) i medicinskih laboratorija (HRN EN ISO 15189)
  • Akreditiranje inspekcijskih tijela (HRN EN ISO/IEC 17020)
  • Akreditiranje certifikacijskih tijela za certifikaciju sustava upravljanja (HRN EN ISO/IEC 17021-1)
  • Akreditiranje certifikacijskih tijela za certifikaciju proizvoda (HRN EN ISO/IEC 17065)
  • Akreditiranje certifikacijskih tijela za certifikaciju osoba (HRN EN ISO/IEC 17024)
  • Akreditiranje verifikacijskih tijela emisija stakleničkih plinova (HRN EN ISO 14065)

Ujedno, ovom je odlukom EA MAC potvrdio da je HAA uspješno implementirala zahtjeve novog izdanja norme ISO/IEC 17011:2017.

Unatoč svim problemima i izazovima s kojima se susreće, HAA je uspjela riješiti sva odstupanja utvrđena tijekom zadnje evaluacije od strane EA.

Ovakva odluka EA MAC-a velik je uspjeh i priznanje za HAA i rezultat je rada i truda zaposlenika HAA i suradnje s vanjskim suradnicima HAA, te, dodatno, rezultat povjerenja u HAA temeljem uloženih napora u posljednjih 6 mjeseci.

Na temelju ovakve odluke, EA planira sljedeću redovnu re-evaluaciju HAA u punom opsegu (za sve akreditacijske sheme) provesti za 4 godine od prethodne evaluacije, u rujnu 2023. godine.

Ovim putem zahvaljujemo svim akreditiranim tijelima i tijelima u postupku akreditacije koji su omogućili provedbu evaluacije HAA od strane EA MLA tima u svojim prostorima i prostorima svojih klijenata u rujnu 2019. i siječnju 2020. godine.

Također, veliko hvala zaposlenicima HAA i vanjskim suradnicima vodećim ocjeniteljima, ocjeniteljima i ekspertima HAA koji su i ovaj put svojim doprinosom zaslužni za uspješan završetak zahtjevnog procesa evaluacije HAA.

Odluci EA MAC-a o zadržavanju HAA statusa kao EA MLA potpisnice prethodio je postupak treće redovne re-evaluacije rada HAA koji je proveden u dva dijela, od 23. do 27. rujna 2019. i od 13. do 17. siječnja 2020. godine. EA MLA evaluatorski tim ocjenjivao je usklađenost rada, organizaciju i osposobljenost HAA sa zahtjevima Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008., zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011, te ispunjavanje obveza i zahtjeva EA i međunarodnih organizacija ILAC i IAF. Postupak evaluacije proveden je u uredima HAA ocjenom primjene uspostavljenog sustava upravljanja u radu HAA uvidom u akreditacijske predmete, kroz intervju s osobljem HAA i provedbom 14 witness audita (promatranjem postupka ocjenjivanja HAA za sve akreditacijske sheme u prostorima tijela za ocjenjivanje sukladnosti). Na taj su način EA evaluatori izravno ocijenili rad 31 ocjenitelja HAA-a (vodeći ocjenitelji, stručni ocjenitelji i eksperti), a ocjenu rada drugih ocjenitelja HAA-a proveli su posredno, u sjedištu HAA-a, provjerom njihovih izvještaja o ocjenjivanju u drugim akreditacijskim postupcima.

EA MLA evaluatorski tim koji je proveo evaluaciju HAA predstavnici su i zaposlenici nacionalnih akreditacijskih tijela koja su punopravni članovi EA-a i potpisnici EA MLA-a i to iz FINAS-a (Finska), ACCREDIA-e (Italija), RvA-a (Nizozemska), UKAS-a (Ujedinjeno Kraljevstvo), DAkkS-a (Njemačka), ESYD-a (Grčka), CAI-a (Češka), SNAS-a (Slovačka) i SAS-a (Švicarska). Uspostava ovakvog („peer evaluation“) načina provjere rada nacionalnih akreditacijskih tijela omogućuje međusobno povjerenje u rad akreditacijskih tijela među članovima EA-a, potpisnicima EA MLA-a, a rezultat tako stvorenoga povjerenja međunarodno je prihvaćanje certifikata, izvještaja o ispitivanju, inspekciji te verifikaciji koje su izdala akreditirana tijela. Nadalje, taj sustav povjerenja izravno utječe na konkurentnost pojedinih gospodarstava te ih podupire jer dobavljačima omogućava da svoje proizvode ili usluge ne moraju ponovno ocjenjivati u svakoj zemlji na čije tržište stavljaju svoje proizvode.

Hrvatska akreditacijska agencija