IAF/ILAC/ISO upitnik o provedbi ocjenjivanja na daljinu

Hrvatska akreditacijska agencija obavještava akreditirana tijela i zainteresirane strane da je u tijeku prikupljanje podataka o provedbi ocjenjivanja na daljinu putem upitnika koji su pripremili IAF/ILAC/ISO. Set pitanja radi informacije možete preuzeti ovdje, a ispunjavanje upitnika se odrađuje preko linka: https://survey.alchemer.eu/s3/90343186/IAF-ILAC-ISO-Survey-on-Remote-Audit-Assessment-Evaluation.

Ideja i želja ILAC-a/IAF-a/ISO-a je prikupiti što više podataka o ovakvom načinu rada, koji smo bili primorani početi primjenjivati zbog pojave pandemije bolesti COVID-19, te potiču da upitnik riješi što više strana uključenih u ocjenjivanje sukladnosti.

Upitnik će biti dostupan za ispunjavanje do 8.8.2021.

Dodatne informacije dostupne su na linku: https://ilac.org/latest_ilac_news/iaf-ilac-iso-remote-activities-survey/.