Imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja HAA

Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenome dijelu 211. sjednice, održane 12. ožujka 2020. godine, razriješila dosadašnjeg vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije Tihomira Babića, s danom 5. ožujka 2020., radi isteka razdoblja na koje je imenovan. Novom vršiteljicom dužnosti
ravnatelja Hrvatske agencijske akreditacije imenovana je Ankica Barišić, do imenovanja ravnatelja temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže do godinu dana.