Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja vodonepropusnosti prema HRN EN 1508

Nakon uspješno provedene međulaboratorijske usporedbe prema HRN EN 1508 u srpnju 2013. godine i velikog interesa sudionika Društvo građevinskih inženjera Rijeka organizira novi krug ispitivanja.

Ispitivanje sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom laboratorija za ispitvanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1508 provest će se 30. studenog 2013. godine.

Informativni letak o ispitivanju sposobnosti nalazi se ovdje, a obrazac prijave za sudjelovanje ovdje.

Ispitivanje sposobnosti u području ispitivanja vodonepropusnosti prema HRN EN 1508

Nakon uspješno provedene dvije međulaboratorijske usporedbe prema HRN EN 1610, Društvo građevinskih inženjera Rijeka (DGIR) organizira ispitivanje sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom laboratorija za ispitivanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1508.

Međulaboratorijska usporedba provest će od 10. do 12. srpnja 2013. godine na poligonu Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Delta bb, u Rijeci, u skladu sa zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17043. Detalje o tijeku i provedbi ispitivanja sposobnosti, kao i sve dodatne informacije, sudionici će dobiti od organizatora (DGIR) nakon prijave sudjelovanja.

Troškove sudjelovanja snose sudionici kruga ispitivanja sposobnosti i iznosit će 3.700,00 kn po sudioniku. Ovim troškovima pokrivena je organizacija usporedbe, trošak pripreme usporedbe, obrada rezultata i izrada izvještaja. Troškovi putovanja i smještaja sudionika nisu uključeni u navedeni iznos.

Organizator
Predmet
EA koordinator
Rok za registraciju
Troškovi sudjelovanja
DGIR Ispitivanje vodonepropusnosti prema HRN EN 1508 Josip Rukavina lab@dgir.hr 1. srpnja 2013. 3,700.00 kn

Informativni letak o ispitivanju sposobnosti nalazi se ovdje, a obrazac prijave za sudjelovanje ovdje.