Najava međulaboratorijske usporedbe u području ispitivanja vodoopskrbnih i odvodnih sustava

Društvo građevinskih inženjera Rijeka 23. ili 24. svibnja organizira novi krug ispitivanja sposobnosti međulaboratorijskom usporedbom za ispitivanje vodonepropusnosti prema zahtjevima HRN EN 1610:2015 (točka 13.3) i HAA Pr.2/12.

Informativni letak o ispitivanju sposobnosti nalazi se ovdje, a obrazac prijave za sudjelovanje ovdje.

Najava međulaboratorijske usporedbe u području ispitivanja vodoopskrbnih i odvodnih sustava

Nakon uspješno provedenih međulaboratorijskih usporedbi i velikog interesa sudionika Društvo građevinskih inženjera Rijeka organizira novi krug ispitivanja.

U listopadu 2016. godine planira provesti novi krug međulaboratorijske usporedbe za ispitivanje vodonepropusnosti prema zahtjevima HRN EN 1610:2015 (točka 13.3)

Informativni letak o ispitivanju sposobnosti nalazi se ovdje, a obrazac prijave za sudjelovanje ovdje.