Poziv za međulaboratorijsku usporedbu u spektroradiometarskom mjernju spektralne iradijancije UV-2016

Institut Ruđer Bošković, Laboratorij za molekulsku fiziku poziva sve zainteresirane ispitne laboratorije na sudjelovanje u međulaboratorijskoj usporedbi u spektroradiometrijskom mjerenju spektralne iradijancije u području UV-A i UV-B.

Aktivnosti u vezi s ispitivanjem sposobnosti kao što su međulaboratorijske usporedbe smatraju se snažnim i djelotvornim sredstvom za dokazivanje osposobljenosti laboratorija za provedbu ispitivanja.

Cilj ove usporedbe je dokazivanje tehničke osposobljenosti za mjerenja u UV-A i UV-B dijelu spektra i potvrđivanje iskazanih vrijednosti mjernih nesigurnosti ispitnih laboratorija.

Dodatne informacije i detalji međulaboratorijske usporedbe možete pronaći ovdje.