Najava radnoga skupa povodom Svjetskoga dana akreditacije

6. svibnja 2019

9.lipnja 2019. godine obilježava se Svjetski dan akreditacije, globalna inicijativa, koju su utemeljile međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF, s ciljem promicanja vrijednosti akreditacije.

Ovogodišnja tema obilježavanja fokusirana je na to kako akreditacija pruža dodanu vrijednost opskrbnim lancima.

Opskrbni lanci imaju ključnu ulogu u isporuci proizvoda i usluga potrošačima, poduzećima i javnom sektoru na pravodoban, isplativ i kvalitetan način. Akreditacija zajedno s drugim alatima infrastrukture kvalitete, kao što su normizacija, mjeriteljstvo i ocjenjivanje sukladnosti, široko je prihvaćen instrument koji pomaže ostvarivanju vrijednosti u opskrbnim lancima. Navedeni alati pomažu s povjerenjem i sigurnošću, omogućujući povjerenje u konačne proizvode i usluge kao i u način njihova stavljanja na tržište.

HAA će povodom obilježavanja Svjetskoga dana akreditacije organizirati radni skup 7.lipnja 2019. godine. Uskoro ćemo objaviti program i detalje radnoga skupa.

Svjetski dan akreditacije 2019 Brošura Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima

Svjetski dan akreditacije 2019
Akreditacija: Dodavanje vrijednosti opskrbnim lancima