Obavijest akreditiranim laboratorijima- navođenje izjava o sukladnosti sa zahtjevima i/ili specifikacijama u akreditiranom području

Obavještavamo akreditirane laboratorije da je s nedavnom revizijom dokumentacije vlastitog sustava upravljanja Hrvatska akreditacijska agencija pojasnila i promijenila politiku vezano uz izjave o sukladnosti. U HAA-Pr-2/1 Pravila za akreditaciju tijela za ocjenjivanje sukladnosti, pojašnjen je način na koji HAA ocjenjuje laboratorij koji daje izjave o sukladnosti. Ukoliko se izjave o sukladnosti odnose na ispitivanja/umjeravanja koje je laboratorij proveo u akreditiranom području, izjava o sukladnosti ne smije se navoditi van područja akreditacije. U ovom slučaju, davanje izjava o sukladnosti smatra se aktivnošću unutar područja akreditacije i predmet je ocjenjivanja u postupku akreditacije. Također, Hrvatska akreditacijska agencija povukla je Upute za navođenje izjava o sukladnosti, HAA-Up-1/4. Za davanje izjava o sukladnosti primjenjivi su zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, a upućujemo i na primjenu upute ILAC-G8:09/2019, Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.

Također, Hrvatska akreditacijska agencija povukla je Upute za navođenje izjava o sukladnosti, HAA-Up-1/4. Za davanje izjava o sukladnosti primjenjivi su zahtjevi norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017, a upućujemo i na primjenu upute ILAC-G8:09/2019, Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.