Obavijest akreditiranim laboratorijima u području emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Obavještavamo akreditirane laboratorije u području emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora da je izašlo novo izdanje norme za određivanje masene koncentracije ugljikova monoksida, ugljikova dioksida i kisika u otpadnom plinu, HRN ISO 12039:2020. Zahtjev novog izdanja navedene norme je da se za mjerenje masene koncentracije ugljikovog monoksida koristi isključivo mjerni princip pomoću NDIR metode. Navedeno će imati direktni utjecaj na rad tijela koja ispituju emisije, posebno iz malih uređaja za loženje.

Također, u listopadu 2020. godine stavljena je izvan snage tehnička specifikacija HRS CEN/TS 15675:2008 te će s istekom prijelaznog roka za usvajanje novog izdanja norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017 u lipnju 2021. prestati biti dokument s obaveznom primjenom u postupcima akreditacije.

Iz navedenih razloga, HAA će revidirati Pravila za akreditaciju laboratorija za mjerenje emisija iz malih uređaja za loženje, HAA-Pr-2/9 te će o promjenama pravovremeno na mrežnim stranicama HAA obavijestiti akreditirana tijela.

HAA će u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i stručnjacima iz navedenog područja raspraviti mogućnost prilagođenog postupanja u akreditaciji ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, iz malih uređaja za loženje, za mjerenje ugljikovog monoksida.

Do formuliranja novih pravila, HAA će laboratorije koji su akreditirani za mjerenje ugljikova monoksida prema normi HRN ISO 12039:2012 iz malih uređaja za loženje ocjenjivati prema starom izdanju norme HRN ISO 12039:2012. Novim pravilima HAA definirat će se i prijelazni period za usvajanje novog izdanja norme HRN ISO 12039:2020. Preostale laboratorije koji su akreditirani za mjerenje ugljikova monoksida prema HRN ISO 12039:2012, HAA će ocjenjivati prema novom izdanju norme HRN ISO 12039:2020.

Dodatno obavještavamo da će HAA u narednom periodu laboratorijima koji za provedbu mjerenja ugljikova dioksida prema normi HRN ISO 12039 ne posjeduju opremu ni druge elemente vezane za osiguranje kvalitete i sljedivosti rezultata ispitivanja (npr. sudjelovanje u MLU, godišnja provjera funkcionalnosti senzora za CO2, kalibracijski plin)  u Prilogu potvrde o akreditaciji iz naziva norme ukloniti „određivanje ugljikova dioksida“.