Obavijest akreditiranim tijelima i tijelima u postupku akreditacije

Obavještavamo akreditirana tijela i tijela u postupku akreditacije da je u srpnju 2020 . godine ILAC objavio novo izdanje dokumenta ILAC-P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological traceability of Measurement Results.

U odnosu na prethodno izdanje, naglašeno je iskazivanje da se navedena politika primjenjuje na mjerenja neovisno o kojoj se shemi ocjenjivanja sukladnosti radi.

Politika je usklađena s načelima ISO/IEC 17025:2017, te uključuje i proširivanje ILAC MRA na proizvođače referentnih materijala (ISO 17034:2016).

Ostala načela praktički su nepromijenjena.

Važeći HAA dokument, HAA Up-1/3 zadovoljava ključne zahtjeve novog ILAC P10, a fino usklađivanje provest će se u roku 12 mjeseci.

Rok za primjenu dokumenta je 12 mjeseci od objave, odnosno srpanj 2021. godine.