Obavijest inspekcijskim tijelima

Zagreb, 27. svibnja 2020.

Obavještavamo inspekcijska tijela akreditirana od strane HAA i inspekcijska tijela u postupku akreditacije da je u svibnju 2020. godine ILAC objavio treće izdanje dokumenta ILAC-P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies.

U ocjenjivanju inspekcijskih tijela, uz normu HRN EN ISO/IEC 17020:2012 Zahtjevi za rad različitih vrsta tijela koja provode inspekciju i druge obvezujuće dokumente, HAA obavezno ocjenjuje i primjenu dokumenta ILAC-P15.

Prema točki 3 ILAC-P15:05/2020, dokument treba bit primijenjen u roku od 18 mjeseci od njegove objave.

HAA će u narednom periodu prevesti na hrvatski jezik dokument ILAC-P15, u svrhu boljeg razumijevanja i lakše primjene.