Obavijest o odobrenim IAF rezolucijama vezanima uz područje validacije i verifikacije

Obavještavamo Vas da je Međunarodni akreditacijski forum IAF (International Accreditation Forum) na 35. sjednici Opće skupštine održanoj 4. studenog 2021. godine donio 34 rezolucije. U nastavku prenosimo informacije o odobrenim rezolucijama 2021-21 i 2021-22 koje se odnose na područje validacije i verifikacije:

Rezolucija IAF-a 2021-21 – Opća skupština je priopćila da su, na preporuku Izvršnog odbora IAF-a, članovi IAF-a  podržali proširenje IAF MLA podpodručja na IAF MLA za validaciju i verifikaciju prema ISO/IEC 17029:2019, čime su se uključila podpodručja navedena u IAF TC dokumentu “IAF TC-04.1.1.20-1”.

IAF Rezolucija 2021-22 – Opća skupština je priopćila da su, na preporuku Izvršnog odbora IAF-a, članovi IAF-a podržali prijelaz na jedinstvenu IAF MLA za validaciju i verifikaciju prema ISO/IEC 17029:2019 pod sljedećim uvjetima:

– Zahtjevi za osposobljenost ocjenitelja za prijelaz na ISO/IEC 17029:2019: Kompetentni za ISO 14065:2013, IAF MD 14, IAF MD 6 + obuka o ISO/IEC 17029:2019 od strane osposobljenih osoba

– Ocjena na licu mjesta ili na daljinu prema zahtjevima cijele norme ISO/IEC 17029:2019 provodi se u tijelima za validaciju i verifikaciju prije dodjele akreditacije prema ISO/IEC 17029:2019

– Za akreditacijsko tijelo koje je trenutno MLA potpisnik glavnog područja ISO 14065:2013: Nakon što akreditirano tijelo uspješno prenese svoj status IAF MLA potpisnika kako bi uključio ISO/IEC 17029:2019, akreditacijsko tijelo će biti potpisnik i za glavno područje ISO/IEC 17029 i podpodručje razine 4 ISO 14065

– IAF MLA za glavno područje ISO 14065:2013 prestat će postojati na kraju prijelaznog roka na ISO 14065:2020 kako je navedeno u Rezoluciji IAF-a 2019-19

Zahtijevane radnje regionalnih akreditacijskih grupa koje su potpisnice IAF MLA za validaciju i verifikaciju prema ISO 14065:2013 moraju se slijediti kao što je navedeno  u izvješću IAF MLAC-a od 29. travnja 2021.Na linku je dostupan popis odobrenih rezolucija IAF-a, usvojenih 4. studenog 2021. godine na 35. sjednici Opće skupštine IAF-a.