Obavijest umjernim laboratorijima

23. travnja 2019

Obavještavamo akreditirane umjerne laboratorije da je izdano 3. izdanje upute za procjenu mjerne nesigurnosti umjeravanja mjerila obujma gravimetrijskom metodom, EURAMET No. 19, Version 3.0 (09/2018), Guidelines on the Determination of Uncertainty in Gravimetric Volume Calibration.

Dokument je objavljen na stranicama EURAMET na poveznici https://www.euramet.org/publications-media-centre/calibration-guidelines

Postupke laboratorija potrebno je uskladiti s ovim, novim izdanjem dokumenta.

Istovremeno, sve akreditirane umjerne laboratorije upućujemo na primjenu najnovijih izdanja dokumenata tamo gdje je to prikladno i moguće.