Obavijest za tijela za ocjenjivanje sukladnosti, vanjske suradnike HAA i ostale zainteresirane strane: Popis europskog zakonodavstva i EU shema s odredbama vezanima uz akreditaciju i / ili ocjenu sukladnosti

Oko 115 propisa EU upućuje na akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti. To dokazuje ulogu i vrijednost akreditacije u Europi.

Akreditacija pruža vjerodostojnu potvrdu o tehničkoj kompetenciji tijela čija je zadaća osigurati sukladnost s primjenjivim zahtjevima i visoku razinu zaštite javnog interesa. Nacionalna nadležna tijela državne uprave, prema Uredbi (EZ) br. 765/2008, trebaju akreditaciju smatrati poželjnim načinom dokazivanja tehničke sposobnosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti (TOS-eva).

Kako bi podržala EA nacionalna akreditacijska tijela (EA NAT-ove), tijela za ocjenjivanje sukladnosti (TOS-eve) i ostale zainteresirane strane, EA je uspostavila dokument sa sveobuhvatnim pregledom EU zakonodavstva i shema vezanih uz akreditaciju i ocjenjivanje sukladnosti (EA-INF/05).

Dokument navodi podatke je li akreditacija u određenom propisu definirana kao obavezna ili dragovoljna. Međutim, i u slučaju kad regulator (nadležno tijelo) na razini Europe akreditaciju ne definira kao obaveznu, nacionalni regulator (nadležno tijelo) može korištenje akreditacije učiniti obaveznim.

Popis (EA-INF/05) je objavljen i dostupan na EA stranici: https://european-
accreditation.org/publications/ea-inf-05/
, a možete ga preuzeti i ovdje.

Upućujemo sva akreditirana tijela, vanjske suradnike HAA i ostale zainteresirane strane da se upoznaju s navedenim dokumentom te ga primijenjuju u svom radu.