Poništenje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja HAA (NN 2/2019) i objava natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja HAA (NN 4/2021)

Temeljem Odluka usvojenih na 14. sjednici održanoj 11. prosinca 2020. godine, Upravno vijeće Hrvatske akreditacijske agencije je 15. siječnja 2021. godine u Narodnim novinama br. 4/2021:

  • objavilo poništenje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije (KLASA: 112-01/19-01/001, URBROJ: 569-01-19-1 od 2. siječnja 2019. godine), objavljenog 4. siječnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 2/2019 i na mrežnim stranicama Hrvatske akreditacijske agencije.
  • raspisalo natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatske akreditacijske agencije (KLASA: 112-01/21-01/001, URBROJ: 569-01/4-21-1 od 8. siječnja 2021. godine). Cjelokupni tekst natječaja dostupan je u rubrici Zaposlenja.