Smjernice EA za rad i provođenje ocjenjivanja nacionalnim akreditacijskim tijelima i akreditiranim tijelima u uvjetima epidemije koronavirusa COVID-19

U nastavku prenosimo smjernice objavljene na mrežnim stranicama Europske organizacije za akreditaciju (EA):

Ocjenjivanja sukladnosti i akreditacijske aktivnosti ozbiljno su pogođene zbog epidemije koronavirusa COVID-19 i naknadno uvedenih ograničenja putovanja koje su odredile nacionalne vlade u većini zemalja. Tijela za ocjenjivanje sukladnosti (TOS-evi) i nacionalna akreditacijska tijela (NAT-ovi) prisiljeni su otkazati ili odgoditi većinu svojih “in situ” aktivnosti kao što su ocjenjivanja na licu mjesta, auditi, witnessi i inspekcije, te su suočeni sa situacijom da je jedina trenutna mogućnost pružanja usluga za većinu tijela provediva samo radom na daljinu. To će utjecati na pruženu uslugu, a također će dovesti do mogućeg privremenog nedostatka pristupa određenim proizvodima ili uslugama, koje TOS-evi obično podugovaraju.

U ovakvim okolnostima, iako sve primjenjive norme ne predviđaju uporabu tehnika ocjenjivanja na daljinu, koje uključuju ocjenu/preispitivanje dokumentacije, i priznajući da ove tehnike ocjenjivanja ne mogu uvijek omogućiti postizanje potpuno istog cilja kao i ocjenjivanja na licu mjesta, EA predlaže upotrebu tih tehnika kad god je potrebno zamijeniti ili dopuniti ocjenjivanja na licu mjesta.

Uz to, EA je svjesna da će u određenim okolnostima akreditirani TOS-evi i NAT-ovi, kako bi mogli  osigurati pružanje usluga, morati donositi teške odluke koje bi mogle uključivati zaustavljanje pružanja određenih usluga ili privremeno odstupanje od određenih zahtjeva navedenih u normama ili u pravilima za akreditaciju.

I članice EA i akreditirani TOS-evi dužni su djelovati odgovorno u suočavanju s ovakvim situacijama, analizirati rizik pružanja usluga s odstupanjima od zahtjeva i ne pružati ih ako takva odstupanja ugrožavaju tehničku valjanost te specifične aktivnosti. EA također očekuje da EA NAT-ovi i akreditirani TOS-evi djeluju potpuno transparentno, obavještavaju pogođene klijente o svim promjenama u postupcima i vode evidenciju koja opravdava donesene odluke.

Akreditacija je međunarodna aktivnost, stoga EA preporučuje i NAT-ovima i akreditiranim TOS-evima da posjete mrežne stranice ILAC-a i IAF-a, na kojima mogu pronaći korisne informacije o aspektima globalnog utjecaja. Te informacije također sadrže vrijedne podatke o definiranim prijelaznim razdobljima poput prijelaza laboratorija na ISO/IEC 17025: 2017.

Za aktivnosti koje se provode u reguliranom području ili u okviru određenih shema, TOS-evi moraju tražiti informacije od vlasnika shema ili  nadležnih tijela o tome kako očekuju da se u ovim okolnostima provode povezane aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti.

Budući da se situacija neprestano mijenja i različite zemlje uspostavljaju različite mjere kako bi im se prilagodile, akreditirani TOS-evi trebali bi kontaktirati svoja NAT radi daljnjih detalja ili pitanja.

EA će pomno pratiti razvoj krize uzorokovane koronavirusom kako bi, prema potrebi, poduzela daljnje mjere te će objavljivati konkretnije savjete i relevantne informacije.

Informacije koje objavljuje IAF dostupne su na linku: https://www.iaf.nu/articles/IAF-information-on-COVID-19/641

Informacije  koje objavljuje ILAC dostpune su na linku: https://ilac.org/latest_ilac_news/

Originalan tekst objavljen na mrežnim stranicama EA dostupan je na linku: https://european-accreditation.org/ea-communication-to-the-impact-of-the-covid-19-outbreak/