Sustav akreditiranja tijela za certificiranje proizvoda u certifikacijskoj shemi „Dokazana kvaliteta“

Obavještavamo zanteresirane strane da je HAA razvila sustav akreditiranja tijela za certificiranje proizvoda u certifikacijskoj shemi „Dokazana kvaliteta“.

„Dokazana kvaliteta“ je nacionalni sustav kvalitete namijenjen označavanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s posebnim karakteristikama, u sektorima proizvodnje i prerade mlijeka, proizvodnje i prerade mesa, proizvodnje i prerade voća i povrća, proizvodnje meda, proizvodnje jaja, proizvodnje i prerade uljarica, prerade maslina, proizvodnje brašna, proizvodnje šećera te u sektoru ribarstva i akvakulture, koji se proizvode sukladno odgovarajućim specifikacijama.

Postupak certificiranja proizvoda temelji se na Pravilniku o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ (Narodne novine“ br. 18/20), odgovarajućim specifikacijama proizvoda i planovima kontrole. Planove kontrole izrađuje i objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, a postupak potvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom proizvoda s oznakom „Dokazana kvaliteta“, sukladno Planu kontrole, provode delegirana tijela ovlaštena od strane Ministarstva.

Delegirana tijela se akreditiraju kao tijela za certifikaciju proizvoda prema zahtjevima akreditacijske norme HRN EN ISO/IEC 17065: 2013.

Uvjet da u područje akreditacije uđe i dio vezan za „Dokazanu kvalitetu“ je akreditacija u nekom od područja zaštićenih oznaka izvornosti / zemljopisnog podrijetla / tradicionalnih specijaliteta.