Svjetski dan akreditacije 2020

Dana 9. lipnja 2020. godine obilježava se Svjetski dan akreditacije (#WAD2020), globalna inicijativa koju su utemeljile međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF, s ciljem promicanja vrijednosti akreditacije.

Ovogodišnja tema usredotočena je na to kako akreditacija poboljšava sigurnost hrane, podržavanjem povjerenja potrošača, dobavljača, kupaca, regulatora i specifikatora u kvalitetu i sigurnost hrane.

Zajednička izjava koju su objavili čelnici ILAC-a i IAF-a iznosi važnost akreditacije u sigurnosti hrane, naglašavajući kako ona osigurava kompetentne i nepristrane usluge inspekcije, certificiranja i ispitivanja u svim dijelovima lokalnih, nacionalnih i međunarodnih lanaca hrane. Na taj način akreditacija podržava Ciljeve održivog razvoja Ujedinjenih naroda (SDGs), a posebice cilj Zdravlje i dobrobit (SDG 3).

IAF i ILAC objavili su brošuru i poster kako bi istaknuli primjere iz cijelog svijeta o ulozi koju akreditacija ima u sigurnosti hrane. Daljnji primjeri i istraživanja dostupni su na mrežnim stranicama Public Sector Assurance i Business Benefits. Dostupan je i promotivni video na IAF/ILAC YouTube kanalu. Pratite IAF i ILAC na Twitteru za više informacija o akreditaciji u sektoru sigurnosti hrane u razdoblju koje vodi do Svjetskog dana akreditacije.

Iako pandemija COVID-19 i rezultirajuće politike socijalnog distanciranja mogu poremetiti fizička održavanja WAD događaja, ILAC i IAF sve potiču da se priključe proslavi online korištenjem hashtaga #WAD2020.

HAA će u narednom periodu objaviti na koji će se način i ove godine priključiti obilježavanju Svjetskog dana areditacije 2020 (#WAD2020), stoga Vas pozivamo da pratite naše objave.