Svjetski dan akreditacije 2021. – Akreditacija: Podrška u implementaciji SDG-eva

Ravnateljica i zaposlenici Hrvatske akreditacijske agencije svim klijentima, suradnicima, zainteresiranim stranama i ostalima uključenima u sustav infrastrukture kvalitete žele sretan Svjetski dan akreditacije!

Tijekom dana bile su dvije prilike za sudjelovanje na globalnoj online proslavi koju su organizirali ILAC, IAF u suradnji s UNIDO i ISO/CASCO organizacijama. Za one koji nisu bili u mogućnosti priključiti se, snimka događaja dostupna je na ILAC/IAF YouTube kanalu.

Na stranici Europske organizacije za akreditaciju (EA) zadnjih nekoliko objavljenih vijesti pokriva tematiku ovogodišnjeg Svjetskog dana akreditacije, a HAA je jedno od tijela koje je sudjelovalo u pripremi materijala.

HAA doprinos i primjere na koji način akreditacija podržava implementaciju cilja održivog razvoja br. 6 (SDG 6) Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve, možete vidjeti u vijesti dostupnoj na linku

Ostale vijesti povezane uz Svjetski dan akreditacije, do sad objavljene, dostupne su na linkovima:

Na ILAC/IAF Youtube kanalu dostupna su 3 video materijala pripremljena za WAD2021, a među ponuđenim titlovima može se odabrati i prijevod na hrvatski jezik:

Ljudi: https://youtu.be/qqViC-qA6Ww
Planet: https://youtu.be/J9N7Hn5tUV4
Prosperitet: https://youtu.be/7lPF2pSV1Vk

Podsjećamo, svake se godine 9. lipnja obilježava Svjetski dan akreditacije, globalna inicijativa koju su utemeljile međunarodne organizacije za akreditaciju ILAC i IAF, s ciljem promicanja vrijednosti akreditacije.

Obilježavanje za akreditacijska tijela, pa tako i HAA, kao jednih od dionika infrastrukture kvalitete, izuzetno je važno jer u fokus stavlja ulogu i doprinos koji akreditacija ima na globalnoj razini, a zbog kojeg svijet postaje bolji, sigurniji, ugodniji i održiviji.

HAA kao nacionalno akreditacijsko tijelo pruža potporu tijelima državne uprave u provedbi tehničkih propisa i time doprinosi povećanju sigurnosti u raznim aspektima života kako potrošača tako i svih građana u Republici Hrvatskoj. Tehničkim propisima uređuje se sigurnost proizvoda i sloboda kretanja na unutarnjem tržištu, zaštita zdravlja građana, zaštita potrošača, zaštita okoliša i druga područja od javnog interesa. HAA provodi ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, verifikacijskih tijela stakleničkih plinova i organizatora ispitivanja sposobnosti. Navedena tijela ocjenjuju sukladnost proizvoda, procesa i usluga s tehničkim specifikacijama.

Glavni cilj akreditacije je pružanje potpore hrvatskom gospodarstvu u ostvarenju konkurentnosti na međunarodnom tržištu, osiguravanje povjerenja u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu te priznavanje izvještaja o ispitivanju i certifikata o sukladnosti izdanih u Republici Hrvatskoj i na drugim tržištima. Hrvatski akreditacijski sustav međunarodno je priznat od 2010. godine kada je HAA potpisala Multilateralni sporazum o priznavanju akreditacije (MLA) s EA i Multilateralni sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije (MRA) s ILAC-om. Temeljem akreditacija koje dodjeljuje HAA, akreditirana tijela za ocjenjivanje sukladnosti notificirana su Europskoj komisiji (notified body), a hrvatsko gospodarstvo i državna uprava dobili su međunarodno priznatu nacionalnu mrežu institucija koje provjeravaju i potvrđuju kvalitetu i sigurnost proizvoda, procesa, usluga i sustava upravljanja.

Popis akreditiranih tijela u Republici Hrvatskoj dostupan je u Registru akreditacija na HAA mrežnim stranicama www.akreditacija.hr.